ประกาศ

ประกาศ

4 พฤศจิกายน 2021

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏ […]
1 พฤศจิกายน 2021

การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564

การจัดการเรียนการสอน ภาคกา […]
5 ตุลาคม 2021

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

        รับสมัคร ปีการศึกษ […]
6 กรกฎาคม 2021

ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด-19

ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยา […]
30 มิถุนายน 2021

แนวทางการ Work from Home และ Learn from Home

แนวทางการ Work from Home แ […]