ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย โชคชัย