ผลงานของบุคลากร

2 กรกฎาคม 2021

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ออโต้สนองนีดส์มือใหม่หัดปลูก

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ออโต […]
2 กรกฎาคม 2021

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสร้างสายอากาศดิจิตอลทีวี

รางวัลชนะเลิศรายการการแข่ง […]
2 กรกฎาคม 2021

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโครงข่ายเข้าชิงทักษะด้านโครงข่าย Cisco Thailand NetRiders 2017

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโครงข่ […]

ผลงานของนักศึกษา

2 กรกฎาคม 2021

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ออโต้สนองนีดส์มือใหม่หัดปลูก

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ออโต […]
2 กรกฎาคม 2021

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสร้างสายอากาศดิจิตอลทีวี

รางวัลชนะเลิศรายการการแข่ง […]
2 กรกฎาคม 2021

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโครงข่ายเข้าชิงทักษะด้านโครงข่าย Cisco Thailand NetRiders 2017

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโครงข่ […]

รางวัลที่ได้รับ