ภาพกิจกรรม

2 สิงหาคม 2022

โครงการทำบุญภาควิชาฯ และพิธีไหว้ครูภายในภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ประจำปีการศึกษา 2565