กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แบบเดิม 20 พฤศจิกายน 2564 – 10 เมษายน 2565


——————————————————————————

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี