ประกาศ

5 สิงหาคม 2022

การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

2 สิงหาคม 2022

โครงการทำบุญภาควิชาฯ และพิธีไหว้ครูภายในภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ประจำปีการศึกษา 2565