แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ – บทความ/VDO

21 มิถุนายน 2022

ตัวยึดซีแคลมป์ ใหญ่

21 มิถุนายน 2022

ตัวยึดซีแคลมป์ เล็ก

21 มิถุนายน 2022

สว่านเจาะปริ้น

20 มิถุนายน 2022

ชุดเดินท่อแอร์

30 พฤษภาคม 2022

คณะกรรมการบริหาร

8 ธันวาคม 2021

VDO ETE Project Day 2020

2 กรกฎาคม 2021

แนะนำการใช้ Voltmeter

แนะนำการใช้ Voltmeter
2 กรกฎาคม 2021

แนะนำการใช้โฟโต้บอร์ดและการต่อวงจรลงโฟโต้บอร์ด

แนะนำการใช้โฟโต้บอร์ดและกา […]
2 กรกฎาคม 2021

สาธิต: การบัดกรีเบื้องต้น

สาธิต: การบัดกรีเบื้องต้น […]