ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

7 ธันวาคม 2021

พิธีมอบเข็มและประดับแถบ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

24 ตุลาคม 2021

ETE Project Day 2020

“ETE Project day 202 […]
1 กรกฎาคม 2021

กิจกรรมแข่งขันการร้องเพลง

กิจกรรมแข่งขันการร้องเพลง […]
1 กรกฎาคม 2021

กิจกรรมจิตอาสา

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 1. […]