ประกาศ

ประกาศ

6 พฤษภาคม 2022

ZTE Thailand campus meeting 2022

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กท​รอน […]
3 มีนาคม 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบสอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ […]
10 กุมภาพันธ์ 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบแรก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภา […]
11 มกราคม 2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินวัฒน์ จังจริง

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ […]
17 ธันวาคม 2021

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ พิราจเนนชัย

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ […]
7 ธันวาคม 2021

ติดตามการดำเนินงานหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหม่ฯ

การประชุมติดตามและประเมินผ […]
4 พฤศจิกายน 2021

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏ […]
1 พฤศจิกายน 2021

การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564

การจัดการเรียนการสอน ภาคกา […]
5 ตุลาคม 2021

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

        รับสมัคร ปีการศึกษ […]