แหล่งความรู้

2 กรกฎาคม 2021

แนะนำการใช้ Voltmeter

แนะนำการใช้ Voltmeter
2 กรกฎาคม 2021

แนะนำการใช้โฟโต้บอร์ดและการต่อวงจรลงโฟโต้บอร์ด

แนะนำการใช้โฟโต้บอร์ดและกา […]
2 กรกฎาคม 2021

สาธิต: การบัดกรีเบื้องต้น

สาธิต: การบัดกรีเบื้องต้น […]
2 กรกฎาคม 2021

ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า Inductor

ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า Inductor […]
2 กรกฎาคม 2021

คาปาซิเตอร์

คาปาซิเตอร์ คืออะไร ตัวเก็ […]
2 กรกฎาคม 2021

วิธีการอ่าน ค่าตัวต้านทาน Resistor (R)

วิธีการอ่าน ค่าตัวต้านทาน […]