ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

11 มกราคม 2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินวัฒน์ จังจริง

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ […]
17 ธันวาคม 2021

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ พิราจเนนชัย

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ […]
8 ธันวาคม 2021

VDO ETE Project Day 2020

7 ธันวาคม 2021

พิธีมอบเข็มและประดับแถบ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์