รางวัลที่ได้รับ

2 กรกฎาคม 2021

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสร้างสายอากาศดิจิตอลทีวี

รางวัลชนะเลิศรายการการแข่ง […]
2 กรกฎาคม 2021

รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์

รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน […]
1 กรกฎาคม 2021

นักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]
1 กรกฎาคม 2021

การแข่งขันหุ่นยนต์

รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน […]
1 กรกฎาคม 2021

นักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นเลิศด้านกีฬา

เรียนดี กีฬาเด่น นักศึกษาภ […]